Gaja floraro


Infanludoj de Ruslando.
Kompilite kaj tradukite
de Lusi Rimon (C)


Ludoj por suĉinfanojRajdanto (По маленьким дорожкам - по кочкам, по кочкам!)


Bebo rajdas sur genuo de l' vartanto:

Laŭ vojeto, laŭ padeto iras-kuras ĉevaleto -
- de monteto, al monteto!


Dum la unua linio la bebo estas balancata facile, dum la sekva - pli forte.
Kvin kornikidoj (Сорока-ворона)

La patrino-kornikino kaĉon kuiris, la bebojn manĝigis:
- Al tiu donis, al tiu donis,
al tiu donis, al tiu donis,
Sed al tiu ĉi ne donis:
- Vi lignaĵojn ne portis,
la fornon ne prizorgis,
la fajron ne bruligis,
la kaĉon ne varmigis -
Do, ne manĝos!


Dum la verslegado panjo po unu fleksas la fingretojn de la infano:
krom la dikfingro - "la pigrulo"
Manetoj flugetaj (Ладушки-ладушки, где были -y бабушки, кушали оладушки. Полетели - полетели - на головку сели)


Por instrui al bebo plaŭdi kaj svingi la manojn.

Plaŭdu, plaŭdu la manetoj,
Beku kaĉon kolombetoj.
Al avino flugu, birdoj,
Flugu-flugu kaj eksidu.

Kaprino (Идет коза рогатая)


Iras kaprino - kornopikulino,
al beboj ne obeaj,
al la kaĉo neaj,
kiu lakton ne trinkas - kornopikas, kornopikas!


Ludo por ridigi infanojn per ŝerca minaco de "kornoj" el montrofingro kaj longfingro.

Ludoj por bebvartejoKolorigu la akvon


Preparu ujojn kun akvo kaj demonstru al la beboj kiel eblas kolorigi ĝin
per akvofarboj (ekz uzu penikon)
Nomu la kolorojn:
- Ruĝa akvo!
- Verda akvo!

Eblas kunverŝi certajn solvaĝojn por spekti ŝanĝojn de l'koloroj.
Pupo Manjo vekiĝas


Proponu al la infano trovi diversajn aĵojn por pupa vestado kaj nomi ilin.
Pupo Sonjo tagmanĝas


La infano elektu manĝilarojn, "preparu" (imite) manĝojn kaj nomu ilin.
Nova pupo venis al ni


La infano montras al "ŝi" la loĝejon, nomas ĉambrojn kaj meblojn.
Ĉevaletoj


La infanoj rajdas sur bastonoj laŭ rondo:

- Jen mi rajdas, mi veturas,
ĉevaleto mia kuras,

hip-hop, jo-ho-ho!

- Mi vojaĝas tra la kavo
al amata mia avo,

hip-hop, jo-ho-ho!

- Nun mi rajdas ĉirkaŭ baro
al la avineto kara,

hip-hop, jo-ho-ho!

Karavaj' (speco de granda bakaĵo)


- Por Marinja naskiĝtago grandan kukon bakis ni
- Tiom granda je alteco!
- Tiom granda je vasteco!
- Kun plej ĉarma bongusteco!
Kukon bakis arda fajro,
Estu ĝoja nia Manjo!


La gratulata infano staras meze de la rondo, aliaj lin ĉirkaŭiras, dum sonas la verseto.
Je koncernaj vortoj la infanoj montras "altecon", "vastecon" levante aŭ etendante la brakojn,
sen lasi najbaran manon. Dum la lastaj du linioj ili rondiras je mala direkto.
Muskaptilo

- Muso, muso - ĉie kuras,
Tutan nokton ĝi susuras,
Ĉion ronĝas kaj fuŝigas -
Ĝin kaptilo pereigas: - Frap' !


La ludantoj staras ronde, man-enmane, komence kun levitaj brakoj - farante "pordetojn".
Unu ludanto - "muso" libere en-kuras kaj el-kuras tra la "pordetoj", dum sonas la verseto.
Ĉe la lasta vorto la infanoj mallevas la brakojn, "kaptilo fermiĝas", se "muso" restis interne - ĝi kaptiĝis.
(Povas esti kelkaj "musoj". Gvidanto per mansvingo montras al la hxoro rapidecon de versprononco. Dum ludado kuraĝigu timemajn infanojn eniri enen en la "kaptilon")
Bobelo


la infanoj staras ronde, tenante najbarojn je la manoj.

- Blovu, blovu ni bobelon,
Estu granda, ronda ĝi.
Pligrandiĝu, pligrandiĝu - nur ne krevu - pli-pli-pli.. Krak!


Dum la verso sonas - ludantoj malrapide retroiras, disvastigante la rondon pli kaj pli,
ĝis la manoj ne eltenas - "bobelo krevas".
Paseroj


- La paseroj-etuletoj
sur la vojo sidas,
sur la vojo sidas,
bekas ne rapidas.
Jen aŭto venas, bruas -
birdoj forflugas!


Dum la verso infanoj kaŭre imitas birdojn beki.
Je la lastaj vortoj unu knabo imitas bruantan aŭton - ĉiuj rapidas forkuri.
Kiu kiel krias


- Kiu krias:

- Ko-ke-ri-ko!
trovis vermon en urtiko !

- Klu-klu-kluko!
kovis ovon en sambuko!

- Pe-pe, kvi-vi-ko!
Mi bekas tritikon!

- Miaŭ-miaŭ, ron-ron,
Mi dormetas sur balkon!

- Grak-grak!
Mi avertas pri atak'!

- Kva-kva-kvak!
Mi sidas en flak'!

- Mu-u-u-u-u
Mi muĝas - lakto urĝas!


La infanoj respondas post ĉiu strofo pri kiu besto temas: Koko! Kokino! ktp. Eblas uzi ilustrajn bildojn.
Bovino


- En la korto, en la korto,
maĉas herbon - ina-vorto.
Kiu loĝas apud homoj,
Kio estas ĝia nomo?

- Kaprino!
- Estas ne kaprino!

-''- - '' - (ripetu la komencon)

- Kokino!
Estas ne kokino!

-''- - '' -

- Bovino!
- Ĝuste! Estas la bovino!
Donas lakton - tutan tinon.
Trinku ĝin infanoj -
Kreskos fortaj, sanaj!

Karuselo


La infanoj tenas en la manoj sufiĉe grandan cirklan bendon kaj rondiras;
dum la unua strofo kun akcelado, dum la dua kun malakcelado:

- Malrapide, iomete,
ekmoviĝas karuselo,
jen ni ĉiuj estas pretaj,
rotacias kun akcelo - celo-celo-celo-celo
Ronde kuru-kuru-kuru,
Rotaciu kun plezuro! /2f.
Bremsu, bremsu ne rapidu,
l' karuselon nun haltigu,
unu, du, tri, kvar -
jam finiĝas nia far'.

Leporeto


La ludantoj are imitas leporetojn: (montras per manoj)

- Blanka sidas leporeto,
skuas longajn oreletojn - tiel ĉi,
- tiel ĉi.

Ĝi suferas pro la frosto,
kaj ektremas ĝia vosto - tiel ĉi,
- tiel ĉi.

Por varmigi siajn manojn
leporetoj plaŭdas are - tiel ĉi,
- tiel ĉi.

Por ne frostu la piedoj
saltas inter la arbedoj -salt-salt-salt', salt-resalt'.

Vila hundo


- Vila hundo kuŝas pace,
Al infanoj ne minacas.
La okuloj jen fermitaj,
Ĉu vekiĝos ĝi subite?
Provu tuŝi dorson ĝian,
Kio, do, okazas tiam?


La infanoj tuŝas "dormantan hundon", tiu vekiĝas kaj graŭlas al ili - ĉiuj diskuras.
(Necesas kuraĝigi ĝenemajn infanojn tuŝi la "dormantan hundon". Kiel hundo povas servi
granda mola ludilo aŭ simple benko ks, unu ludando imitas la minacan sonon)
Malanjo


- Kun maljuna Malanjo
loĝas en la kabano:
sep filoj, sep filinoj,
ĉiuj obstinaj,
kun haroj arŝinaj,
kun tiaj kapoj, (ludantoj montras)
kun ungegoj skrapaj,
kun oreloj lapaj.
Nenion faradas,
nur sidas kaj gapas.
Kun rondegaj okuloj,
kun nazegoj bulaj.
Tiaj barbuloj,
Tutan tagon nek manĝis, nek staris,
Nur tiel faris:


Vica ludanto faras ian movon, aliaj ripetas kaj nomas la agon (ekz "kombi", "grati" ks)
Flako


- Hej, pa-ra-ra, hej pa-ra-ro,
Ne promenu en arbaro,
En arbaro estas flako
kun malpura verda akvo (ludantoj dume rondiras man-enmane)
Kuru-kuru, saltu-saltu,
Ne rapidu kaj ne haltu (dume ili ŝanĝas direkton de la rondirado)
De l'monteto al monteto,
Salt'-resalt', salt'-resalt',
Inter arboj laŭ padeto -
Ni sen halt', nur sen halt'
(ĉiuj iras flankenturnite,
saltetas piedpinte, kvazaŭ singarde)
Hej domaĝo, hoj domaĝo,
Jen aperis flako larĝa!
Ni rapidis, ni ne haltis -
En la larĝan flakon falis!


(Dum la lastaj vortoj la organizanto lasas la infanojn
fali en "grandan flakon" - la ludantojn ne lasu teni unu
la alian je manoj ĝis la ludfinalo)


Rimarko:
Malgrandaj beboj, por kiuj distinitaj estas la ludoj, certe ne scipovas parkerigi la tekstojn.
La versetoj sonas fare de vartantoj.


Ludoj por la plej juna antaŭlerneja grupoKudrilo-fadeno-nodo


La ludantoj faras rondon, tenante unu la alian je manoj. Tri ludantoj formas apartan ĉenon, same man-enmane.
Ili estas "kudrilo, fadeno, nodo"
Kurante inter aliaj infanoj ili devas zorge teni manojn - por ne disŝiri la ĉenon. Kiam la kudrilo trakuras
inter iuj ludantoj, tiuj levas la brakojn, kaj tuj mallevas, kiam kiam la "nodo" trapaŝas -
la "truo en ŝtofo" fermiĝas.
Ĉipo-Tipo


- Ĉipo-Tipo el-post maro flugas,
Al nia korto venas,
En altan herbon fuĝas,
Kiu trovos - tiu prenos!


La infanoj diskuras kaj serĉas en la korto aĵetojn,
kiujn la organizantoj anticipe kaŝis.
Avo-Frosto


- Venas avo, longa barbo,
En la sako - neĝa farbo,
Arĝenta luĝo, nazo - ruĝa,
Frostigos ĉiun ĝis la osto -
Ni lin konas: Avo-Frosto!


Dum la lasta vorto la ludantoj komencas eskapi, kiun la "Avo" sukcesas tuŝi
- ekstaras senmove, ĝis la alia ludanto frapetos tiun - "malfrostigos".
Speguloj


- Ni marŝas, ne rapidas
Laŭ rondo akurate,
Kion Joĉjo montras,
Estas ripetata.
Glate kaj sen rido,
Ĝuste kaj senvoĉe
Ni respegulas ĉion -
Trovu nian Joĉjon!


La ludantoj moviĝas laŭ ĉambro, ĉiuj strebas precize kopii la movojn de la elektito.
Veninto devas konjekti kies movojn ĉiuj sekvas.
Dronas - ne dronas


La organizanto montras al infanoj diversajn aĵojn, pri kiuj demandas - ĉu ili dronas aŭ ne.
Ekz. Ĉu kubeto dronas? Ĉu kulero dronas? Ĉu taso dronas? (- dependas kiel meti)
Tuj estas demonstrataj la eksperimentoj pri drono aŭ floso de aĵoj en kuvo, pelvo plena de akvo.
Por la lasta epizodo prenu modlan argilon - Ĉu ĝi dronas aŭ ne?
Faru firman globeton - ĝi dronas. Faru kolbaseton malplenan interne - ĝi ne dronas.
La spektantoj do povas supozi: globo dronas, cilindro flosas. Faru tiam dronantan kolbaseton kaj
flosantan globon. Klarigu la "sekreton".
Kio estas tio?


La iInfanoj distingu diversajn aĵojn laŭ ilia gusto aŭ odoro, aŭ sono de frapado, aŭ tuŝante
tra fermita saketo - ĉio kun fermitaj okuloj.
Donaco


La infanoj promenante en la korto preparas malgrandajn "donacojn"
(belajn ŝtonetojn, strobilojn, floretojn, figurajn branĉetojn ks), kaŝas ilin en la poŝojn.
Por la ludo ili ekstaras rondvice.
Komencas la plej kuraĝa - eliras mezen kaj invitas iun al si:

- La donacon mi preparis,
Por Ivaĉjo ne avaris,
ĝi ne estas jam sekreto,
Kun mi dancu iomete!


La paro dancas - rotacias kelkfoje, kunkroĉinte per kubutoj. La unua donacas sian aĵeton preparitan
kaj revenas en la rondon, la dua restas meze kaj daŭrigas la ludon, per sama kanteto invitas sekvan partoprenanton.
La ludantoj povas prepari kelkajn donacojn kaj rajtas esti elektitaj kelkfoje (sed nur de diversaj partneroj)
Neniu infano devas resti sen donaco, kiam oni finas la ludon.
Urso


- En arbaro ni promenas,
fungojn en la korbon prenas,
serĉas berojn, pinkonusojn,
kaj ne timas brunan urson.


Dum la kantado infanoj libere vagas laŭ placeto, "kolektas berojn",
alkuras proksime de la "Dormanta Urso" (kiun rolas pli aĝa knabo)

- Jen la urso aperas, al ni danĝeras!
Ĉiuj tuj forkuras, la "Urso" kaptas tiun, kiu prokrastis.
Vulturo


- Vulturo, vulturo, kion vi faras?
- Fosas kaveton!
- Por kio vi fosas kaveton?
- Serĉas ŝtonetojn.
- Por kio vi serĉas ŝtonetojn?
- Akrigi la bekon!
- Por kio akrigi la bekon?
- Por kokidojn beki!


Unu elektita knabo rolas "vulturon", aliaj ludantoj pridemandas lin hxore,
kaj dum la lasta vorto diskuras kaj eksaltas sur iujn altaĵojn - "nestojn",
kiu ne sukcesis kaŝiĝi tiel ĉi, tiun vulturo kaptas kaj portas en sian neston.
Gufo


"Gufo" dormas. Aliaj ludantoj imitas kantbirdojn, ĉiu elektas iun trilon.
Ĉiuj afektas flugadon kaj kvi-vitas: "grak-grak", "kluk-kluk", "up-up", "ko-ke-ri-ko",
"ĉirp-ĉirp", ktp.
Laŭ la signalo - "Gufo!", ĝi vekiĝas kaj komencas kapti la pepantajn birdojn.
Se "gufo" korekte nomas la specon de kaptita birdo, ili interŝanĝos la rolojn: kaptito
iĝas "gufo"
Levu la tukon


4-5 infanoj rondiras ne rapidante dum sonas muziko.
La tuko kuŝas meze. Kiam la muziko haltas, ĉiu strebas kapti la tukon.
Variantoj: - okupi la seĝon
- surmeti la ŝuojn (preparu grandajn)
Kies voĉo respondas?


Unu rolulo demandas: "frap-frap, kiu loĝas en la dometo?"
La alia respondas per voĉo de iu besto: "miaŭ, ŭaŭ-ŭaŭ, me-e, ktp"
La unua devas konjekti, kiu besto estas en dometo.
Strigo


En arbaro nigra nokto.
Ĉiuj bestoj dormas softe.
Nur la strigo ne dormas,
grandan kapon turnas.
Okuloj gapas, flugiloj frapas.
Ĝi branĉon ungas.
Subite ekflugas!


Ĝi komencas kapti ĉiun, kiu ne sukcesis kaŝi sin sub io ajn
(benko, lap-folio, ĉifoneto, kartoneto ktp). Kiu kaptiĝis - por sekva fojo
iĝas "strigo".

Ludoj por meza grupoPomo


Ludantaj infanoj rapide kuras laŭ la rondo tenante unu la alian je manoj.

- Pomo ruĝa, pomo dolĉa, pomo matura - de mi ne forkuru. Branĉo ŝanceliĝas, pomo malsupreniĝas.

Ĉe la lasta vorto ĉiuj devas eksidi - ne lasante najbarajn manojn.
Post la signalo oni rajtas fari nek unu paŝeton; kiu falas aŭ rompas la ĉenon, eliras el la ludo - tiel ĝis restos
nur du (aŭ tri) partoprenantoj.
Petraĉjo


La ludantoj sidas ronde sur la seĝoj. Ĉiu elektas (enpense) por si iun vesto-nomon
(aŭ estas disdonataj kartetoj kun koncernaj bildoj). En centro staras Petraĉjo.
La gvidanto komencas:

- Petraĉjo bezonas skarpon!
Ĉiuj "skarpoj" kuras mezen.
- Petraĉjo bezonas pantalonon!
Alkuras "pantalonoj"

....... ktp

Ĝis ĉiuj infanoj kolektiĝas en la mezo.
(Se restas nevokitaj vestoj, la gvidanto povas diri;
- Petraĉjo bezonas ĉiujn vestojn)
Kiam ĉiuj ludantoj kolektiĝas en centro, sonas komando:
- Vestoj, iru en ŝrankon!
La ludantoj kuras okupi seĝojn, kiu restos sen loko - iĝas Petraĉjo.
Birdo sur arbo


La ludantoj elektas por si iun nomon de arbo-speco.
Iu komencas:

- Birdo venis, sur kverkon sidis.
"Kverko" respondas: - Sur kverkon ne sidis, sur pino sidis.
"Pino" respondas...
ktp.
Gruoj


Grua birdaro estas konata pro kutimo ĉiam flugi je korekta linio, obeante birdon-gvidanton.

Do la ludgvidanto estas "direktanto de birdkaravano" , li komandas al la vico de postsekvantoj:

- gru'-gru' - nun ni kojnu!
- flugu ŝnure!
- la ŝnuro serpentumu!
K.a.
Surmetu ĉapon


Unu ludanto staras surloke, la alia observas lin, fermas la okulojn, kelkfoje rotacias
kaj kun fermitaj okuloj penas aliri la unuan ludanton kaj surmeti al tiu ĉapon.
Jen birdo


Unua ludanto transdonas pilkon al la alia:
- Jen birdo, kiu birdo?
La demandato prenas la pilkon, nomas la birdon kaj transdonas al la sekva partoprenanto kun la sama demando.
Se nomita birdo jam estis menciata - "birdo" forflugas - kiu tenas la pilkon - forte ĵetas ĝin al tero;
-la pilko saltas, kiu kaptas - daŭrigas la ludon.Ludoj por plej aĝa antaŭlerneja grupo (5-6 j.)Kaptu la ĉapon


Per dekstra mano oni penas forbati la ĉapon de la kontraŭlo, per maldekstra tenante lian zonon.
Milio


- Iru al ni, rikolti milion!
- Okupitas mi hodiaŭ!
- Venu manĝi milikaĉon!
- Kun granda plaĉo!
- Hej, pigrul, kuru tuj!


La ludantoj staras vice, unu post la alia,
la "pigrulo" staras apud la lasta vicano. Je la vorto "tuj" ili
ambaŭ kuras por okupi unuan lokon en la vico. Kiu malsukcesis -
iĝas "pigrulo" por sekva ciklo.
Ĉero-Kaĉero


-Ĉero-Kaĉero, kiom restis ĝis vespero?
Unu horo, du, tri, kvar ...dek... dekdu.
Iras tempo al printempo -
Unu horo, du, tri, kvar ...


Ĉiu ludanto metas longan bastoneton vertikale sur la polmon kaj
penas ĝin balancigi kiel eble plej daŭre.
Pluvo-tondro


La ludantoj sidas en rondo. Dekomence provludu la necesajn movojn.
1) susuri - frotante manojn
2) Klaki per fingroj
3) Neforte plaŭdi polmojn
4) Brue frapi siajn koksojn
5) Piedfrapi

Kiam la movoj estos sufiĉe trejnitaj, komenciĝas la ludo:
ĉiuj infanoj fermas la okulojn, la gvidanto eksusuras per la polmoj
kaj komencas tuŝi unu infanon post la alia - la tuŝito ankaŭ eksusuras -
kvazaŭ vento ekblovas.
Dum la sekva parto ĉiu, post la tuŝo, ekklakas per fingroj -
kvazaŭ unuaj gutoj de pluvo falas.
La gvidanto refoje rondiras la ludantojn kaj ili laŭvice ekplaŭdas la plomojn -
la pluvo plifortiĝas.
Dum la sekva ciklo la gvidanto kaj unu post alia la infanoj frapas siajn koksojn - torento.
Dum la lasta fazo aperas ankaŭ la tondro - piedfrapoj.
Poste la pluvego ĉesas sammaniere kiel komenciĝis - tuŝita partoprenanto
ĉesas vican movon kaj transiras al la malpliforta, tiel de 5) al 1) ĝis ĉiu bruo finiĝas.
Tio estas mia nazo


5-6 ludantoj staras ronde. Iu komencas:
Nomas ajnan korpoparton kaj montras ĝin malkorekte,
ekz. prenas sin je nazo kaj diras:
"Tio estas mia orelo". La sekva ludanto montras tiun korpoparton, kiun nomis la unua,
sed nomas ĝin malkorekte (prenas sin je orelo kaj diras: "jen estas mia ŝultro")
Ĉiun korpoparton eblas nomi aŭ montri nur unufoje, kiu eraras - eliras el la rondo.
La lasta restinto en la rondo gajnas komunan aplaŭdon.
Vendu poton


"Mastroj" kaj "potoj" sidas laŭ rondo. La Potoj antaŭ la Mastroj.
Venas aĉetanto, al iu el Mastroj proponas:
- Vendu poton!
- Aĉetu do!
- Kiom ĝi kostas?
- Tri moneroj!
(aŭ kiom ajn li povas diri).
Tiam ambaŭ devas kuri ĉirkaŭ la rondo tri foje.
Dum ili kuradas, ĉiu "poto" povas okupi liberigitan lokon de la "Mastro",
kaj ajna "Mastro" povas okupi liberan lokon de "Poto".
Dumtempe povas veni ankoraŭ aliaj aĉetantoj.
La finkuranta paro devas sukcesi okupi ian liberan lokon,
kiu restas sen loko - malgajnas.

La kolekto estos daŭrigata en dissendlisto "Ludoj kaj ludiloj de nia infaneco", kie ni prezentos popularajn, konatajn por ĉiu ruslanda infano kortajn kaj tablajn ludojn. Kontribuu! - Rakontu pri la okupoj de via juneco :) Enskribi eblas ĉi-tie.


Uzitaj fontoj:
"Игры народов СССР" Просвещение 1979г.
"Игры и занятия в детском саду"1976г.
"Программа детского сада" 1978.
Terura rajdanto (el "Eta kristomatio")


Hej, hip-hop-hop!
Vi rajdas sur ĉevalo,
Prenita ĵus el stalo,
Tra bela verda valo,
Sed gardu vin de falo:
Li ĵetos vin - skandalo!

Hej, hip-hop-hop!
Vi rajdas sur azeno,
Irigas ĝin sen peno,
Obstina fenomeno:
Li ĵetos vin - ĉagreno!

Hej, hip-hop-hop!
Vi rajdas sur porkido,
Movigas lin kun rido,
Jen eleganta vido,
sed gardu de la brido:
Li ĵetos vin - perfido!

Hej, hip-hop-hop!
Vi rajdas sur ansero,
Plej dika sur la tero,
Li bekas kun fiero,
Atentu pri l'danĝero:
Li ĵetos vin - mizero!

Hej, hip-hop-hop!
Vi rajdas sur genuoj
Rapide kaj sen skuo,
Silente kaj sen bruo,
Plej ĉarma la situo:
Sed falas vi - tra truo!


Dum lasta vorto de ĉiu strofo faligu la "rajdanton" inter genuojn.