Предлоги и приставки       Рrepozicioj kaj prefiksojНажмите для просмотра комментария:

SUR    LA

skaraboj sur folio anteno sur tegmento


spuro sur sablomuŝo sur glaso floro sur kakto


meduzo sur sabloknabinoj sur plaĝo


fruktoj sur branĉo ciferoj sur indikilo


La knabino staras sur la manoj. la suno sur gorizonto


birdo sur nestofloroj sur barilo tri birdetoj sur fenestro


bildo sur la muro
vortoj sur la ekrano
figuroj sur la ŝranko
kurteno sur la fenestro

knabo sur la ĉevaleto,
virinoj ĉe la tablo
ombro sur la pilko


Нажмите для просмотра комментария:

TRA    TRANS

anaso sur la akvo;
folioj videblas tra la akvo
Akvo ŝprucas trans la gazono.


Tra la fenestro estas videbla urba panoramo. La homoj eniras kaj eliras tra la pordo.


La homoj iras trans la strato.La homo transiris la straton.


Нажмите для просмотра комментария:

ĈE

kapro ĉe la krado testudo ĉe la akvosurfaco


bestoj ĉe la vojrando motorcikloj ĉe la vendejo


Нажмите для просмотра комментария:

KONTRAŬ

blankaj figuroj kontraŭ la nigraj/
kato kontraŭ katido
La Prodo luktas kontraŭ la malamiko. sportisto remas kontraŭ la ondoj


Нажмите для просмотра комментария:

SUPER     APUD

vaporo super la teoargano apud la domo, graplo super la tegmentonuboj super la tero


Нажмите для просмотра комментария:

SUB

kato sub la benkotelero sub la tasoknabinoj sub la akvofluo


Нажмите для просмотра комментария:

ĈIRKAŬ

spektantoj ĉirkaŭ la tamburistojakvo ĉirkaŭ la rotondo


La biciklisto veturas ĉirkaŭ la gazono. Inunda akvo atingis ĉirkaŭ du metran altecon. malgrandaj birdеtoj ĉirkaŭ granda besto


Нажмите для просмотра комментария:

ANTAŬ

kreskaĵo antaŭ la fenestro kuiristo antaŭ la enirejo katido antaŭ la katino


La instruistino staras antaŭ la klaso.La hundeto kuras post la mastrino.Нажмите для просмотра комментария:

POST

ĵirafoj post la lago Post la tempesto...

Нажмите для просмотра комментария:

PRESKAŬ

Preskaŭ siringo-floro...La simioj vivas preskaŭ en naturaj kondiĉoj. Ĝi preskaŭ fingrimpis supren. Preskaŭ ĉiuj bestoj sidas en ombro.

Нажмите для просмотра комментария:

Inter

katido inter libroj mano inter branĉoj birdoj kaj kaproj inter ŝafoj

Нажмите для просмотра комментария:

LAŬ

birdo iras laŭ la traboformiko kuras laŭ la muro


La kameloj iradas laŭ la kampo.La sciuro promenas laŭ la foliaro.      1       2     <     >      4     5      6