Продолжение: Предлоги и приставки       Рrepozicioj kaj prefiksoj 2Нажмите для просмотра комментария:

PRETER

La vico da dancistinoj iras preter la solistoj.La birdoj flugas preter montoj kaj kampoj.


Нажмите для просмотра комментария:

PER

anaso remas per piedoj lupo kaptas manĝon per buŝo


labori per instrumento birdoj purigas sin per beko porko flaras per nazo


domo ornamita per lampetoj Santa veturas per krokodilojНажмите для просмотра комментария:

SEN   KUN   KAJ 

arbo kun fruktoj sen foliojarbo kun folioj sen fruktoj


arbo sen fruktoj kaj sen folioj Lemurino kun lemurido sur la dorso; lemuroj kun longaj vostoj trajneto sen pasaĝeroj kaj sen ŝoforo

Нажмите для просмотра комментария:

EL

La prociono elŝovas la nazon el la kaĝo.La arbo kreskas el la afiŝcilindro. La hundido eliras el arbusto.Нажмите для просмотра комментария:

EKSTER

La vespoj flugas ekster la floroj. La abelo eniĝis en la floron.  


Нажмите для просмотра комментария:

EN

tubetoj en skatolo; koloraj farboj en tubetojhomoj en kafejo


baletistinoj en belaj roboj partoprenas en spektaklo urso en akvo katido en koljungo


maizo en salatobukedo en vazotruoj en fromaĝo


kato en kestokosmonaŭto en kosmo


varoj en vendejonuboj en fenestro


balono en la ĉielodomoj spegulitaj en akvo tuko en la buŝo de katidoНажмите для просмотра комментария:

AL

arbo en florojLa junulino eksidis al la fajro.


La trolejbuso venas al la haltejo.La infanoj rigardas al la akvario.


Нажмите для просмотра комментария:

ĜIS

salti ĝis la ĉielo lemuro grimpis ĝis la arbo-pinto de barilo ĝis tagmanĝo


iri ĝis la finodum aĉetado


Нажмите для просмотра комментария:

DUM

dum ripozpaŭzodum laboro


Нажмите для просмотра комментария:

DE

La suno radias depost la nuboj.La floroj pendas desupre.


La floroj falis de la arbo.La birdoj bekas desur la telero.


ringoj de cepoLa araneo rigardas desupre.

La azeno manĝas de la mano.  
Нажмите для просмотра комментария:

DA

skatolo da pilolojskatolo da alumetoj skatolo DE alumetoj


familio da kanguruoj grego da fenikopteroj


vico da cignoj du vicoj da papagojunu biciklo upud la aliaLa katidoj ludas unu kun la alia.


unu vico da aŭtoj super la alia; buso post la kamiono


La katidoj dormas unu sur la alia.Unu anaso iras post la alia;
unu anaso staras antaŭ du aliaj.


unu konko en la aliaUnu knabo diras ion al la alia.

      1       2     3       <     >     5       6