Rambler's Top100
 

Miaj tradukoj.       Infanaj kantoj kaj versoj:

Al la listo


Sariko

Realecon nun akceptas mi kuraĝe,
Pri l'uniko nur la solan penson spronas:
Ke mi havas la sarikon en la kaĝo,
Dum aliaj tiun beston eĉ ne konas.

Estas homoj turmentataj de la febro,
Dum aliaj venas kuŝi sur la plaĝon.
Sed l' sariko laŭ destino fosas teron,
Kiun mi por ĝi enŝutis en la kaĝon.

En printempo vivo havas plian sencon,
Mi ankoraŭ en la kaĝo trovos lokon,
Se l' sariko ekenuos en soleco,
Tiam mi por ĝi aĉetos salikokon.Dancu, Penjo

Ĉe Penjo loĝis anaset'
Baladojn kantis dum kviet'
Ĉar estis klera l'anaset',
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo loĝis eĉ ĵiraf',
Ĝi trinkis brandon el karaf'
Ridinda estis la ĵiraf'
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo loĝis katinet'
Ĝi dancis kvazaŭ kabaret'
Ho, kia ĝoja katinet'
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo kapro en la kort'
Balais barbe, faris ord' -
Balaa estis do rekord'
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo loĝis krokodil',
Ĝi manĝis supon per fosil',
Ja estis lerta krokodil',
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo loĝis kanari'
Ĝi plonĝis en la akvari'
Ĝi estis gaja kanari'
Dancu, Penjo, dancu!

Ĉe Penjo loĝis hejm-Bonit',
Sed baldaŭ iĝis ĝi rostit'
Ĝojplena estis la bonit'
Dancu, Penjo, dancu!Mavritano

En mond' ĝangala, sub la tropiko kaprikorna,
Aromas mango, daktiloj, floras tamarisk',
La indiĝeno junulinon premas kore
Ĉe lutra jelp', kaj dum simia moka rid'.

Dum la ĉasado panteron gvatis la junulo
Kaj suprengrimpis al la plej alta baobab',
Tuj li ekvidis l'nigrulinon ridetantan,
Dum ŝin brakumis militvestita juna knab'.

La militisto afektis dando altstatuta,
L'indiĝenino respondis al l'karesa ag',
Sed de sur palmo flugis blanka plumo struta,
La nigran kolon ornamis eniĝinta sag'.

En mond' ĝangala, sub la tropiko kaprikorna,
Aromas mango kaj dolĉe floras mandarin',
L'ĉasisto juna sub daktilo staras plore,
Super la tombo de l'kompatinda amatin'.Jen min neniu amas

Ja min neniu amas,
neniu min estimas,
do irоs mi al kampo,
kaj vermojn voros mi.
Eĉ estu ili grasaj,
similaj al kolbasoj,
mi iras al la kampo
kaj vermojn voros mi.

Ja min neniu amas,
neniu min estimas,
mi irоs al rubejo
limakojn manĝos mi.
eĉ estu ili hidaj,
en sterko malrapidaj,
mi irоs al rubejo
limakojn manĝos mi.

Ja min neniu amas,
neniu min estimas,
do irоs mi al marĉo
Kaj bufojn kaptos mi.
Eĉ estu ili jukaj,
glit-mukaj kaj verukaj,
Sed iros mi al marĉo
kaj bufojn glutos mi -
ĝis morta agoni!Dino

Dino Laŭ dezerto brul-varmega
Dinozaŭro paŝаs ega - sen rapid':
      PAŜ PAŜ PAŜ
Kaj post li dinosaŭrido,
Pro la streb' en guta ŝvito,
Rapidante dum la spito - trotas ek!
paŝ-paŝ paŝ-paŝ

Tiam la dinosaŭrego diris al
la malgranda dinosaŭrido -
"Ci, ĉesu iru post mi, aŭ mi vin
renversos dorse antaŭen!"

Laŭ dezerto brul-varmega
Dinozaŭro paŝas ega - sen rapid' :
      PAŜ PAŜ PAŜ
Kaj post li dinosaŭrido,
Pro la streb' en guta ŝvito,
Rapidante dum la spito - trotas ek!
      paŝ-paŝ paŝ-paŝ

Tiam la dinosaŭrego prenis
la malgrandan dinosaŭridon
kaj renversis ĝin dorse antaŭen.

Laŭ dezerto brul-varmega
Dinozaŭro paŝаs ega - sen rapid':
      PAŜ PAŜ PAŜ
Kaj post li dinosaŭrido,
Pro la streb' en guta ŝvito,
Rapidante dum la spito - trotas ek!
      ŝap-ŝap ŝap-ŝapKata-grata

Vagonar' laŭ reloj kuras,
Sur la voj katid' en dorm',
Vagonaro bremse rulas
Al katido kun admon':

Ci, katido, tuj eskapu,
Mi distretos vin laŭ ter'!
Sed katido gratis l'kapon
De la trajno pro koler'.Kanto de amanta vulpido

Ne insultu, panjo, fileton en la koro,
Bruas en li io, nure ne petol'
Havas li sekreton, de oranĝkoloro,
Aŭ eĉ mem de l' suna, hela suna or'.
Havas li sekreton, de oranĝkoloro,
Aŭ eĉ mem de l' suna, hela suna or'.

Venkus nun impete eĉ aligatoron,
Grimpus mi sur ajnan arbon kun fervor'
Havas mi sekreton, de oranĝkoloro,}
Aŭ mem de l' suna, hela suna or'. } 2f

Ardas mi flamante, flagras pro l' adoro
Revas pri l'renkonto, almenaŭ duonhor'
Kun la karulino, de oranĝkoloro,
Aŭ mem de l' suna, hela suna or'. } 2f


Kanto pri eĥo

Se mem la ĉielo malice vin mokas,
Sur l' nazon inside elfluas larmet',
Se tute neniu al vi reciprokas,
La eĥo arbara repondos al pet'.

Rf:
Ho, eĥo, jen bonus: ne sperti neglekton,
Se korojn honestajn preferus bonŝanc'.
Ekaŭdis la eĥo, min tristi kaj rekten,
Sobiĝis apuden je l'kant-resonanc'.

Do nun mi ne solas, ne timos plu iri
Eĉ voje atendu min malidili,
Kun Eĥo decidis ni foren aspiri,
Ĉi lokaj kanajloj kanajlu sen ni.

Rf.


La laboremulo

Antono, Antono,
Rikoltu ni terpomon,
Antono, Antono,
Rikoltu ni terpomon!
Rf {Tili-tili, trale-vale,
      Tiun taskon mi ne studis,
      Ne komprenas ĝenerale, }2f
      Param-pam-pam
      Param-pam-pam!

Antono, Antono,
Preparu la kaldronojn,
Antono, Antono,
Preparu la kaldronojn,
Rf.

Antono, Antono,
Ek, manĝi poligonon,
Antono, Antono,
Jen - kaĉo poligona!
Rf {Tili-tili, trale-vale,
      Mi la taskon regas bone,
      Estas ege aktuale, }2f
      Param-pam-pam,
      Param-pam-pam!


Po duone

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Neĝfloketojn,
Kaj rosetojn,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Kaj bombonon
Kaj citronon,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Kaj krajonojn
Kaj butonojn,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Eĉ angorojn,
Je bonkoro,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Kaj esperojn
Kaj danĝerojn,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.

Ni amikoj estas bonaj
Ĉion prenas po duono,
Eĉ kanzonon,
en samtono,
po duon', po duon',
po duon'-on-on'.Du Novjaraj kantoj:

La Abio

Verda abio - arbara arom',
Estas plezuro ĝi por ĉiu hom'.
Kovras la arbon Novjara dekor',
Brilas la pingloj pro ĝoja humor'.

Por la vespero kunvenas gastar'
Ludas en rondo dum gaja Novjar'.
Ĝuas abio kantadon de l'ĥor',
Brilas la pingloj pro festa humor'.Novjara kanto por rondira danco

La abieto
trem-frostis en la kort',
Ĝin prenis hejmen ni
por la festa ord',

Bele ornamis
per arĝenteca stel',
Oraj strobiloj kaj
dolĉa karamel'.

Brilas fajretoj
en serpentena franĝ',
Lumas girlando de
la pinglara branĉ'.

Ĉe la abio
kundancu amikar',
Ĝoje kunfestos ni
tagon de l'Novjar'!Danco de gajaj anasetoj

Dancu ĉiu anaset',
Forte frapu per pied',
Forte frapu per pied', - kva - kva, tret - tret!

Vigle skuu la vostet',
Kaj ekpaŝu en retret',
Kaj ekpaŝu en retret', - kva - kva, tret - tret!

Estas bona la veter',
Faru kolon de l'anser',
Faru kolon de l'anser', - jen tia er'!

Ankaŭ plumpa Rinocer',
En ĉi tiu manier'
Dancas kune en sincer' - kva - kva, senper'!

Dancu gaje anaset',
Svingu voston por ripet',
Svingu voston por ripet', - kva - kva, tret - tret!

Eĉ kaduka Koboldet',
Saltas kvazaŭ en balet',
Movas sin sen longa pet', - kva - kva, tret - tret!

Dancas nuboj kaj river',
Dancas suno en super',
Dancas suno en super', - kva - kva, en ver'!

Ankaŭ peza Rinocer',
La plej dika ekzempler',
Iras danci kun fier', - kva - kva, en ver'!

Brave paŝu anaset',
Movu kolon en koket',
Movu kolon en koket', - paŝet' - retret'!

Vi ripetu en liber',
Kion faras la partner'.
Tuj imitu manier' - post la aper'!

Estas bona sen obĵet'
Danco de la anaset',
Nun ni konas la sekret' - de la impet'!

Konatulo Rinocer',
En la ĝoja atmosfer'
Lernas danci kun prosper' - jen la afer'!

Rf: Ĉi momente lasas zorgi ni pri lac',
Nun la anasetoj ni estas ĝojaj
en ronda danc'!Du anseroj petolemaj

Ĉe l' mastrino verva,
Loĝis du anseroj -
Unu blanka, unu griza,
Vivis paradize.

Por la pied-lavo
Iris al la kavo,
Kaj sin kaŝis por surprizo,
L'Paro blanke-griza.

Vokas la mastrino,
Serĉas ĉe la tino,
Kaj ekpledis per ve-krioj:
- Hoj, anseroj miaj!

Reen en modero
Venis la anseroj -
Unu blanka, unu griza,}2
Hontis pro l'kaprizo. }f.Eta erinaco

Et-erinaco -
Portas sen laco
Folieton sur dorset',
Zumas la kantet':

Knar-knar-knar, knar-knar, knar-knar,
Mi plej fortas en arbar'
Timas nur de vulp-dentar'.

Et-erinaco -
Portas sen laco
Sekan fungon sur dorset',
Zumas la kantet':

Knar-knar-knar, knar-knar, knar-knar,
Mi plej fortas en arbar'
Timas nur de vulp-dentar'.

Et-erinaco -
Portas sen laco
Rufan vulpon sur dorset',
Zumas la kantet':

Knar-knar-knar, knar-knar, knar-knar,
Mi plej fortas en arbar'
Eĉ ne timas de vulp-ar'!La Kaprido

Havis avinjo kapridon petolan
      pam - pam, pam - pam
      kapridon petolan
Amis ĝin ege ŝi pro kaprioloj
      pam - pam, pam - pam
      pro kaprioloj
Emis l' kaprido arbaron viziti
      pam - pam, pam - pam
      arbaron viziti
Lupoj formanĝis ĝin kun apetito
      pam - pam, pam - pam
      kun apetito
Kornoj kaj hufoj nur kuŝas restitaj
      pam - pam, pam - pam
      kuŝas restitajFrambon prenos en ĝarden
T.Volgina

Frambojn preni al ĝarden,
al ĝarden, al ĝarden
iras dance ni sen pen',
ni sen pen', ni sen pen'.

Refreno:
      Suno sur bluĉiel',
      En ĝarden' padeto,
      Kiom ŝatata ber'
      Dolĉas vi - frambeto!

Saltu, framboj ne al buŝ',
ne al buŝ', ne al buŝ',
falu korben pro la tuŝ',
pro la tuŝ', pro la tuŝ'.
Refreno.

Frambojn portos en la uj',
en la uj', en la uj',
Grandan kukon bakos tuj,
bakos tuj, bakos tuj,
Refreno.

Kaj disdonos sen avar',
sen avar', sen avar',
ni la kukon al gastar',
al gastar', al gastar'.
Refreno.Kie estas la fingreto?
N.Saksonskaja

Gapas ganton sur la mano,
Mire etulino Manjo,
Kien fuĝis la fingreto?
Restis vaka la ingeto..

Tuj demetis ŝi la ganton,
- Uf, troviĝis la fuĝanto!
- Kiel fartas vi, karulo,
Ruza vojo-erarulo?


Kiu en la korto

- Kiu en кiu en,
Sur la korto en promen':
Кornopikulino, estas la ... ?

- Kaprino!
- Estas ne kaprino!
(renove)

---
- Ŝafino!
---
- Bovino!

Ĝuste! - La bovino!
Trinku lakton por la sano,
Knaboj kaj knabinoj!Kie estas la fingreto?
(Nekonata aŭtoro)

Post purigi tablon vastan
Faris Nastja bonan paston.
Por ke gastoj ĝin aprezu
Ŝi aldonis en la mezon:

Rapon, pizon, abrikoton
spic-mustardon kaj karoton
Rizon, pipron kaj laktukon,
Tenis en bakuj' la kukon.

Ĉiu, kiu ĝin gustumаs,
Pro favoro al l'mastrin',
Dirаs, ke jam plensatumas,
Ĉar tagmanĝis laŭ rutin'


Infanĝardenaj bagateloj-sensencaĵoj:

***

По небу банан летит
И народу говорит:
- Я горчица, я лимон, я закрылся на ремонт!
Раньше штопал я арбузы,
И начесывал рейтузы!


La banano de ĉielo
Krias: - estas mi mielo!
Estas mi mustarda kapo,
Estas mi citrona rapo.
Mi riparas pantalonojn,
Flikas mi akvamelonojn.


***

Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком.
Дед на бабу рассердился -
Хлоп по пузу кулаком!


Estis-restis geavetoj,
Manĝis kune kaĉon betan,
La avino pro kolero
Avon batis per kulero.


***

Обезьяна Чи-Чи-Чи
Продавала кирпичи,
Кто не хочет покупать -
Залезает под кровать.


La Simio Ki-ko
Vendis grandan brikon.
Kiu kuras de aĉeto,
Kaŝas sin sub ligna breto.


***

У попа была собака.
Он ее любил,
Она съела кусок мяса,
он ее убил.
В землю закопал
И на камне написал:....


Di-servisto havis hundon.
Li ĝin amis tre profunde.
Sed pro voro de l'viando,
Mortigis sen hezito granda.
Еnterigis sen prokrasto,
Kaj la verson skribis drastan:....refoje de komence.


***

Море,
а на море суша,
А на суше пальма
А на пальме кот
Сидит и видит
Море (и всё заново..)


Maro,
En la mar' - tereno,
Sur la tero - palmo,
Sur la palmo - kato
Sudas ĝi kaj vidas -
MaroN,
Sur la maro - teroN.. (k.t.p)


***

Шла старушка по тропинке,
а за ней мотоциклет.
Мотоцикл цикал-цикал
И старушки больше нет.


Iris la maljunuleto
Kaj post li motociklet'.
Bruis la motor' horore -
Ne plu iris la avet'.


***

Любопытной Варваре -
нос оторвали.


Ĉe Varvara scivolema -
nazo kreskis ĝis la tero.


***

Mирись - мирись
и больше не дерись.


(repaciga gesto:
la partneroj svingetas la manojn kunkroĉinte per la et-fingroj
)

Repaciĝu - repaciĝu,
la ofendoj - glaciiĝu,
glaciiĝu kaj forfalu,
la amikoj ne skandalu!


***

Кошка сдохла - хвост облез,
кто промолвит - тот и съест.


(por ludi silentludon)
Mortis kato - putras osto,
kiu diros - maĉos voston!


***

Шофер вез дырки. Одна упала.
Пошел поднимать - и провалился.


Iris Gnomo laŭ arbaro,
Portis truojn en la ĉaro.
Unu falis sur la grundon,
Gnomo flugis en profundon.


***

Муха села на варенье,
Вот и все стихотворенье.


Sidis muŝo sur la kandon,
Verson mi ne ŝatas grandan!


***

Баба сеяла горох,
ОХ, ОХ.
Обвалился потолок,
ОХ, ОХ.


Virinaĉo semis pizon,
Sed rikoltas nun ĉerizon.

***

Божья коровка,
полети на небо,
там твои детки,
кушают котлетки!


(Trovinte la skarabon, infanoj sidigas ĝin sur la fingropinton - fine de la verseto la skarabo kutime vere ekflugas)
Kokcinelo, kokcinelo,
flugu rekten al ĉielo,
tie estas viaj idoj,
manĝas kukojn tre rapide.


***

Kiom da katoj -
Tiom da batoj.
Restis de batintoj
Nur la vostopintoj.


***

Муха в супе утонула -
Что ее туда тянуло?


Muŝo dronis en la supo -
nun ĝi gustas kvazaŭ stufa.


***

(Saltante kun klinita kapo, okaze de akvo, trafinta en la orelon:)
Muso - museto,
Pro mia peto,
La akvon redonu,
Dum la admono!

Мышка, мышка,
отдай водичку.

La versetoj-traduketoj iame faritaj por mia filo:

Dum promeno sub
"funga" pluvo:
Pluvo, pluvo,
Plifortiĝu!
Nia Miĉjo granda iĝu!

Дождик, дождик припусти,
Наша крошка подрасти!

***

Kara Miŝa, vi ne ploru,
Kato kuras laŭ la vojo,
Portos kukon or-koloran,
Al Miŝaĉjo, por la ĝojo.
a-a, a, a-a, a.

Мишенька, не плачь,
Принесет кися калач,
Медом помажет,
Мише покажет,
И сама съест!

***

Tss-u, Miŝa, Tss-u, Miŝa,
Sidas kato sur tapiŝo,
Kaj katido sur la sojlo,
Gardas muson ĉe gargojlo.

Тише, Миша,
Кот на крыше,
А котята еще выше.
Supren                    Sekva paĝo