Miaj tradukoj porinfanaj

Al la listo


EL: RENATA MUHA


Hipopoemo

En familio hipopotama -
Jen hipopopaĉjo
Kun hipopopanjo.
Sen hipokrito - mi emus respondon:
Hipoposteuloj ĉu venos en mondon?
Sed estas konfuze demandi pli rekte,
Pri hipotezaj hipopoprojektoj.
Kvankam ne jam estas klara la temo,
Tamen finiĝas la hipopoemo.Ofendita hundo

Mi estis apude
Dum bono kaj tristo.
Pri kio do, ŝildo
Barila insistas?
Se mia gardemo
Apenaŭ licas,
Se vere li min
Opinias malica -
Mi ĉesos.
Kun ĝojo:
Nun mem, do, li - boju.Oktopodo

Venis Oktopodo,
Unu al alia
Kaj pro la respekto
Piedon premis lian.Sekreta kanto pri Elefanto

Portas elefanto griza
Pantalonon kaj ĉemizon.
Li promenas laŭ Borneo
En ĉapel' de l'panjo, bela.
Mi rakonti povas pli,
Nur diskrete, inter ni.Erar-verso

Nokte, ie je la kvina
Al mi venis la bovino,
Ĉar jam estis post-tagmezo,
Ŝi silentis kun komplezo,
Per severa alparolo:
"Ĉu vi uzas lakton bolan?",
Paŝis kaj per korta pordo
L'malantaŭan gratis kornon.

Strigo

Sidis strigo sur la branĉo
Dum la nokto, apud ranĉo,
Verkis kanton pri ĉi tio,
Sed sukcesis nur pri krio.Langrompe

- Vestita vi estas tro pipre kaj pompe!
La Boskon aŭtunan admonas la Vepro.
Bosko al Vepro respondis sentrompe:
- Mi vintre malpimpi promesas kun nepro.Krokodila rideto

La krokodil' laŭ gastema kutimo
Faris rideton afekti estimon,
Sed tiom malican,
En formo obtuza,
Ke mi de hieraŭ sentas konfuzon.

La originaj rusaj tekstoj vidu cxe:
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/muha/muha.html

EL: A. BARTOPri Marina-etulino

Jen etulin' Marina ,
kaj jen ŝia maŝino.
Maŝino, prenu tason! -
Kaj poste trinku kvason!
Nia Tanjo

Tanjo ploris senespere:
- Falis pilko en riveron!
- Tion ne priploru oni -
Pilko ja ne povas droni!
Pluŝa urseto

Oni ĵetis sur la plankon
Pluŝ-urseton pied-mankan,
Eĉ ŝirita, malgracia
Estas li - amiko mia!
Leporeto

Leporeton la knabeto
Lasis sub la korta breto,
Restis sur malseka tero
Li dum tuta pluv-vespero.
Urso-plumpa

En arbaron urso granda
Venis serĉi dolĉan frambon.
Sed subite pinkonuso
Batis forte frunton ursan,
Falis ĝuste sur la kap',
Urso ekkoleris -
per piedo - frap'!
Ni konstruas flugmaŝinon

Ni konstruas kun obstino
La plej bonan flugmaŝinon,
Ŝvebos super la ravino -
Kaj revenos al patrino.
Matrosa ĉapeto

Matrosa ĉapeto,
Ŝnuret' en la man'
Mi estas kuraĝa
river-kapitan'.
Kaj saltas ranetoj
laŭborde post min,
Kaj petas:
- Per ŝip'
veturigu vi nin!
La kato veturata

Ni rimarkis, ke la kato,
Por plezuro veturata,
Estis iom malkontenta,
Tuje faris akcidenton.
Tempas dormi

Tempas dormi! La bovid'
Kuŝas flanke sur la lit',
La urseto - en la kesto,
Sola nur ne trovis neston -
Grandkapulo-elefant',
La sendorma babilant'.
Kiu krias... ?

- Kiu krias? :

      - Ko-ke-ri-ko!
Trovis vermon en urtiko !

      - Klu-klu-kluko!
Kovis ovon en sambuko!

      - Pe-pe, kvi-vi-ko!
Bekas tritikon!

      - Miaŭ-miaŭ, ron-ron',
Dormas dolĉe sur balkon!

      - Grak-grak!
Avertas pri atak'!

      - Kva-kva-kvak'!
Mi sidas en flak'!

      - Mu-u-u-u-u
Muuuĝas - lakto urĝas!
Vivis bona kamiono

Iam vivis en la mondo
Diligenta kamiono
Ĝi laboris tutan tagon
Faris tre utilajn agojn:

Portis gruzon por vojistoj
Brikojn al la konstruistoj,
Oni haltas ĝin ĉe l'pordo -
Kiu venas? - Estas ordo!

- Estas mi, la ŝarĝa aŭto,
Por uzin' venigis nafton!
Kamiono estis brava,
Tamen trafis en la kavon.

En la koton profundiĝis,
Kaj apenaŭ elŝiriĝis,
- Mi defektis la ilaron,
Mi bezonas tuj riparon!

-Oĥ, Aleĉjo, - panjo diris,
- Kie vi l'ĉemizon ŝiris? :
Rolis bravan kamionon -
Kvinjarulo (kun duono!) .
- Trafis mi en akcidenton!
Kiam portis mi cementon,
Mi matene devas veni..
- Nun vi lakton devas preni!

- Trinku, lavu vin kaj - dormi! -
Diris panjo decid-forme.
Dormas l'kamion kuraĝa,
Hejme, ne en la garaĝo :)


El: E.UspenskijĈu eble la korniko.. ?

Fabelon ege simplan,
Sed eble eĉ ne simplan,
Kaj eble ne fabelon,
Ni legos nun al vi,
Ni konis ĝin junece
Kaj eble ne junece
Kaj eble eĉ ne konis,
Sed ekmemoros ni.

Memoras ni: korniko,
Aŭ povas esti hundo,
Aŭ eble eĉ bovino -
Suferis pro bonŝanc'.
Ricevis la fromaĝon,
Centgramojn aŭ tricent,
Aŭ tutan kilogramon
Ĝi iam por avanc'.

Al pino ĝi surflugis,
Kaj eble ne surflugis,
Kaj eble sur la palmon
Ekgrimpis de la kur'
Kaj tie por tagmanĝo,
Kaj eble vespermanĝo,
Kaj eble eĉ por lunĉo
Eksidis en plezur'.

Kaj plue ?

Sed vulpo preterkuris,
Aŭ eble ĝi ne kuris,
Malice venis struto,
Aŭ eble sen malic'.
Aŭ tiu purigisto, jen,
Promenas laŭ kamparo?
Ĉu novan balailon li,
Preparas pro kapric'?

-Aŭskultu min, korniko,
Aŭ povas esti hundo,
Aŭ eble eĉ bovino:
-Vi estas belulin'!
Vi havas tiajn plumojn!
La kornojn tre allogajn!
La hufoj viaj kvazaŭ
De fot-modelulin'!

Se vi eligos kanton,
Aŭ simple nuran bojon,
Aŭ eble fortan muĝon
(ja decas por bovin')
Do gajnos grandan selon,
Pokalon el kristalo,
Kolor-televidilon eĉ
Ricevos en kulmin'!

Kaj stulte la korniko,
Aŭ povas esti hundo,
Aŭ eble eĉ bovino,
Ektondris per la kant',
De tiu belkantado,
Aŭ eble ne kantado,
Aperis kapvertiĉo tuj
Je ĉiu ĉeestant'.

Kaj tuj de la korniko,
Aŭ povas esti hundo,
Aŭ eble de bovino,
Forflugis la fromaĝ'.
Kaj rekte trafis vulpon,
Aŭ povas esti struton',
Ricevis ekimozon ĝi,
Kaj oĥis pro damaĝ'.

La sencon de l' fabelo,
Aŭ eble ne fabelo,
Komprenos tuj sen peno
Eĉ beb' kun eta saĝ' -
Ne staru kaj ne kuru,
Ne kantu kaj ne saltu
Sur placo konstrueja
Kaj sub pendanta ŝarĝ'!
Logis ie la elefantido

Fabelon vican simplan,
Sed eblas ke malsimplan,
Eĉ eble ne fabelon,
Mi tiras el fabluj' -
Ĝin konis mi junece
Aŭ eble infanece
Kaj eble eĉ ne konis,
Sed ekmemoros tuj.

En iu granda parko
Aŭ eblas eĉ ne parko,
Aŭ eble zooparko,
Loĝadis famili'
Kun et-elefantido,
Aŭ ne elefantido,
Aŭ eblas, ke porkido,
Aŭ eĉ krokodilid'.

Kaj foje dum vespero,
Aŭ eble dum mateno,
Li volis en la parko
Promeni sen patrin',
La vojon perdis tuje,
Aŭ eble ne tuj-tuje,
Plorege sur la benkon,
Eksidis en la fin'.

Plenkreska cikonio,
Aŭ ĉu ne cikonio,
Aŭ eble ne plenkreska,
Helpemis en ĉi foj'
Li la elefantidon
Aŭ eble la porkidon
Aŭ la krokodilidon
Ekprenis al la voj'

- Ĉu estas via strato?
- Ĉi estas mia strato, jes,
Sed eble ke ne mia,
Kaj eblas, ke ne ĉi.
- Ĉu estas via kaĝo?
- Ĉi estas mia kaĝo, jes,
Sed eble ke ne mia,
Ne ĝuste scias mi.

Iradis tutan horon,
Aŭ eble dum du horoj,
De kaĝoj al baseno,
Laŭ suna polva kort',
La hejm' elefantida,
Aŭ eble la porkida,
Aŭ eĉ krokodilida,
Troviĝis en bonsort'.

La paĉj' kun la avino,
Aŭ l' panjo kun la avo,
Tuj ĝis plensate nutris
La filon post vagad'
Kaj iomete gladis,
Kaj eble eĉ ne gladis,
Sed iom lin frap-ETis,
Kaj povas esti -AD.

Nun la elefantido,
Kaj eble la porkido,
Aŭ la krokodilido
Parkere por ĉiam',
Memoras la adreson,
Lernitan diligente,
Mi mem ĝin bone scias,
Sed ne memoras jam.


EL: B.ZahoderOfendita kato

Ploras kato en la korto,
Ofendita ĝis la morto -
Tre malicas homa raso,
Kaŝas noce la kolbason!
Ĉifita geografio

Oj! Akcidenten ĵus trafis globuso!
Ĝin senkompate dispremis la buso.
Kvankam la Ter' bone konas realon,
Ĝi ne renkontis similan skandalon!

Ne rekoneblas nun nia planedo,
Miksis mondpartojn terura procedo.
Estas perditaj insuloj kaj maroj,
Long(lat)itudoj en plekt' senkompara.

Tremas kompaso en plor' histeria -
Fuĝis poluso al punkto alia.
La norda poluso - en sud-hemisfero,
La suda disfalis je du apart-eroj.

Afriko kurbiĝis post la kapriolo,
El du Amerikoj iĝis la sola.
Kaj suplemente al fuŝa distordo,
Duon-Aŭstralion forlekis mar-ondo.

Jene, aŭskult'! Kio siblas kaj gluglas?
- Marmora maro vapore forflugas.
Ĝi trafis subite Saĥaran dezerton
Kaj pro l'varmego ekbolis tuj certe.

Kun Everesto ne pluas renkonto -
Restis nur spaco malseka de l' monto,
Lago Viktoria pro la konsterno
Saltis profunden en fundan kavernon.

Maro la Blanka ĵus iĝis retreta,
Maro la Nigra aspektas blanketa,
Eĉ sciencistoj timas konfuzi
Kiun do nomon por ĝi endas uzi.

Anstataŭ vigla river Orinoko
Monto soleca aperis sur loko.
Kaj evidente sopiras ĝi tion,
Ke povas enflui nun en nenion.

Ŝvebas ĉiele la birdoj migrantaj,
Sen scii kaŭzon de l'miks' tiu granda,
Ili intensis atingi tropikon,
Sed trafis la regnon de l'frosto-piko.

Ĉe la ekvatoro naĝas glacioj,
Pingvenoj promenas en Sibirio
Kaj laŭ ŝoseoj de l' norda Eŭropo
Vagas kameloj kaj gnu-antilopoj.

Urso arktika, blanka - kuradas,
En verda arbaro ĝi malkuraĝas,
Gapas ĝin leo ĉe l' pino sidanta,
Beston ĉi specan neniam vidanta.

En la Antarktiko muĝas sun-ama,
Blua pro frosto hipopotamo:
- Tempas reveni al ordo de l' fio;
Nin tedis ĉifita geografio!


EL: G.Ostjor "Malutilaj konsiloj"****** *****

La perdita infaneto
Devas scii - oni lin,
Portos hejmen tuj post kiam,
Li rakontos pri l' adres'.
Sed necasas agi saĝe.
Diru: "Loĝas sur insul'
Mi kun palmoj kaj simioj,
En lontana suda mar'".

La perdita infaneto,
Se ne estas li stultul'
Ne tralasos bonan ŝancon,
Ekvojaĝi tra la mond'
****** *****

Se ankoraŭ ne fincerte
Vi elektis vivan vojon
Kaj ne scias kiun ĝuste
Fari paŝon al labor',
Do frakasu strat-lanternojn,
Tio estos tre dankinda,
Por popol' ekonomio
Energion ŝparos vi.
****** *****

Se amiko via bona
Glit-baraktas en la flak',
Vi lin montru per la fingro,
Kaj tuj kaptu sin je l'ventro,
Ke li vidu kot-kuŝante:
Vi ne estas en malĝoj' -
Ja ver-digna hom' ne ĝenas,
Bonamikojn per ĉagren'.
****** *****

Se gepatroj senkompate ne aĉetas glaciaĵon,
Ne kunprenis en kinejon vin vespere,
Vi al ili ofendiĝi devas certe,
Kaj foriri en malvarmon sen la ĉapo.
Sed ne simple tiel vagu laŭ la stratoj,
Endas rekte direktiĝi en arbaron,
En mallumo nepre lupo vin renkontos,
Kaj vin tuj traglutos urĝe pro malsato.
Tiam ĉion la gepatroj ekkomprenos,
Plore krios, ektumultos kaj konsternos,
Kuros haste tuj aĉeti glaciaĵon,
En kinejon vin kunprenos dum vespero.
****** *****

Se postkuras la ularo
Vin tro multa, kun incit'
Pridemandu ilin dece
Pro la font' de la ĉagren'.
Penu ĉiujn tuj konsulti,
Ne forgesu pri konsil'.
Sed malplirapide kuri
Pro nenio devas vi.
****** *****

Kiu eĉ ne unu foje
Dume saltis kun ombrel'
De fenestro aŭ balkono,
Tiu do ne povas sin
Nomi spert-paraŝutisto.
Li ne flugos urogale
Super gapa hom-amas,
Kaj ne kuŝos hospitale
Kun pieda gips-kiras.
****** *****

Vi ne lavu viajn manojn
La orelojn ankaŭ ne -
La okupo estas stulta
Bezonata al neni'.
Ĉar denove malpuriĝos
Kaj la manoj kaj la kol'.
Do por kio vi malŝparu
Vian tempon kaj la fort'.
Same tute mankas senco
Tondi harojn en frizej'
Kiam venos maljuneco
Do la kapo kalvos mem.


Perversverso

Preter viro marŝis korto,
El-sub hundo bojis pordo.
Elkuris la bastono,
Svingi per matrono.

Manĝis grason la azeno.
L' viro maĉis nur avenon.
La azeno supre rajdis,
Kaj la viro galopadis.Supren
 


Rambler's Top100 © Vaeringjar, All rights reserved. Lusi Rimon