Liberaj impresoj. Tendaraj promenoj kun fotosapujo

Paĝoj 2 3 4 5 6 7
"Iras ni al lago en arbar' "
"Venas nur aktiva junular' " ("nia agxo ne gravas " :)
"Nur dek tagojn havas ni " kaj necesas sukcesi registrigxi
"Jen aperas li en vesto blanke tola " - "registranto en giĉeto estas sola! "
La vasta verdas mond' "Nun en ĝardeno pompas la somer' "
"Partoprenas ni en la tendar' "
"Dormas amikoj en la tend' "
Kaj mastrumas apude
"Kaj eble estas en la mond' pli.. cxarmaj lokoj "
"Estas ..ni esperantistoj! "
La "burĝejo"((c)M.A :)
"Dum ..unua RET-vespero.. - ni eliras al promeno "
Kaj atendas la solenan malfermon
"Ho, kiel bone, agrable sidi gefratoj kune "
"Jen plezuro - kun geamikoj kune! "
"Mi konas tutan ..feron, laboru gxi,.. infero! "
"Post multaj jaroj renkontigxis ni! "
"Bona popolo de la verda land' " urbaj grupoj sin prezentas
"Sidas mi en la amika rond' "
"Mokas stultuloj, la kontrauloj .. " niajn tradiciojn, celantajn krei la komunecan etoson
"Mi kaj vi kaj kune ni. Kiam bona ..do.. ekzistas amikar' "
"Vento kruela ne disigos nin "
" "E-s-p-e-r-a-n-t' o" - amata mia land' " lumas per kandeloj. La unua gruplaboro.
Disdono de l' prizar'.

"Forpaŝos post jaroj la jar',
Riveroj plu fluos al mar',
Neniam komprenos fremdul'
Korpremon de nia bravul' "


Al la sekva paĝo