Kantetoj ridetaj de diversaj aŭtoroj

La verkoj prezentatas nur per tekstoj vaste
publikitaj aŭ persone senditaj de la aŭtoroj

Strigino kaj Kato         A. Kerbel         Aŭskulti
Erinaco         J.Cink
Sanĉo kaj ranĉo         Nina Djomuŝkina
Torto         Nina Djomuŝkina
Koboldo         Nina Djomuŝkina
Trolejbuskapuso         Lusi Rimon
Mi volas havi hundidon         Ikar' A.
Kanto pri museto Tarasik
Krokodil' Gena
RIDETO         V.Melnikov
Infan-versoj        de Ludmila EVSEEVA

Strigino kaj Kato


de Edvard Leard (1812-1888. Fama angla aŭtoro de humoraj sensencaĵoj)
tradukita de Aleksandr Kerbel


Strigino kaj Kato,
En eta boato,
Ekvelis post longaj preparoj,
Preninte bombonojn
Kaj iom da mono,
Por fari aĉetojn transmare.

Dum lun' briliantis,
Strigino ekkantis,
Ĉe l'sonoj de la mandolino:
"Jam pli ol monato
Mi amas vin, Kato,
Ĉu estas vi mia destino?"

Per voĉo beata
Respondis la kato
Post tre eleganta vostsvingo:
"Kun vi ĝis vertiĝo
Mi volas edziĝi,
Sed kie akiru ni l' ringon?"

Pli longe ol jaro
Vagadis la paro,
Ĝis kiam en fora oazo,
En lando mondfina
Aperis porkino
Kun ringo edziĝa en nazo.

"Per kio vi pretas
Forŝanĝi ringeton?"
Porkino elektis spegulon,
Kaj pastro-ansero
En kirko somera
Edzigis l' feliĉajn kunulojn.

Ĉ'i tage la paro
Drinkegis nektaron
Sur bordo de l'bela laguno,
Kaj nokte man-mane
Sur strand' oceana
Dancadis sub lumo de l'luno.Nonsense songs
The Owl and the Pussy-cat
1.
The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea-green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five-pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
"O lovely Pussy! O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!"
2.
Pussy said to the Owl, "You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?"
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-tree grows
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
His nose, His nose,
With a ring at the end of his nose.
3.
"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?" Said the Piggy, "I will."
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.
            Erinaco


Cxehxa popolkanto. Tradukis J.Cink

Nia avo foje trovis erinacon en ĝarden'.
Kaj li kaŝis ĝin sub tukon sur la benko ĉe kamen'.

Sen atent' sur l'erinacon eksidiĝis la onklin',
Kiel la dragon en selo salte ŝi elpafis sin.

En vilaĝo nune ŝvebas mokaj miroj pri sagac'
De l'onklino, kiu provis rajdi sur la erinac'.

Rf: jes,jes estas vero, jes,jes,estas ver'.
se ne kredas vi, do venu, konvinkiĝi pri l'afer'.
      Sanĉo kaj ranĉo


Nina Djomuŝkina
(На мотив "В тропическом лесу купил я дачу")


Aĉetis iam Sanĉo
Malmustekostan ranĉon
En pitoreska loko de arbar',
Kaj tiu kadukaĵo
Eĉ ne taŭgis por hejtaĵo
Ĉar dum cent' jaroj staris sen ripar'.
Malfermis Sanĉo pordon,
Kaj tuj ekaŭdis tondron,
Ĉar sur la plankon falis la plafon'
Kaj post facila vento
Forflugis la tegmento
Kaj muroj dividiĝis je duon.
Decidis tiam Sanĉo
Konstrui novan ranĉon
El traboj sur la bordo de river',
Laboris li dimanĉe,
Forgesis eĉ pri manĝo,
Sed al vesper ŝanĝiĝis la veter' -
Jen post laboro aĉa
Rivero iĝis larĝa
Kaj ŝtelis ĉion aroganta flu',
kaj restis nur por Sanĉo
Sur bordo granda marĉo,
Kvakantaj ranoj kaj nenio plu.
  Torto


Nina Djomuŝkina

Sur teler' situas torto
Tiom vasta kvazaŭ korto,
Tiom alta kvazaŭ monto
Sur teler' situas torto,

Ni ĝin manĝos ĝis la morto,
ĝin atendas fama sorto,
Plu ne havas ni eĉ vorton,
maĉ-maĉ-maĉ - situis torto!

  Koboldo


Nina Djomuŝkina

Hele lumas en ĉielo stelo,
Tie estas flamo de kandelo,
Estas sur monteto la kastelo,
Sidas koboldo tie en fotelo.

Rf: Tiu koboldo estas ege olda,
li drinkas elon
senpere el botelo.
Iam forte pluvis el ĉielo,
Vestis li flikitan pluvmantelon,
Kaj demetis li de kap' ĉapelon,
Sub steloj iris koboldo kun ombrelo.

Rf: Tiu koboldo estas ege olda
li drinkas elon
senpere el sitelo.

Ne rakontas mi al vi fabelojn,
Nudelojn ne pendigas sur orelojn,
Trovu sub ĉielo la kastelon,
Koboldon vi ekvidos tie en fotelo.

Rf: Tiu koboldo estas ege olda
li drinkas elon
senpere el barelo.
Trolejbuskapuso


Lusi Rimon

Laca trolejbuso
Dormas sub ĉielo,
Lin tra kumuluso
Radio tuŝas stela.

Ŝonĝas li pri landoj
Foraj kaj sunriĉaj,
Kie ĉe la bordoj
Mevoj ŝvebas kriĉaj.

Sub magnoliarbo
Ina loĝas buso,
Ŝi busidojn vartas
Dum lulbrua fluso.

Kornojn sur la dorson
Ŝian li ekklinas,
Por ĉiam kunflosi
En la rev' inklinas.

Vento al neĝeroj
Aman kanton flustras,
Sub la prujn' leĝera
Dormas trolejbuso.

RF: Kara trolejbuso,
      rava trolejbuso.
            Estu malnimbusa
                  trolejbuskapuso.Mi volas havi hundidon


esperanta traduko: Ikar' A.

Aĥ, kiel volus mi hundidon havi
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
L'hundi-i-don.
L'hundid' kviete ja al mi alpasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
L'hundi-i-do.

//Sed
hundidon ne havas mi,
Ne havas mi hundi-idon,
Sed
hundidon ne havas mi,
Ne havas mi hundi-idon;//2f.

Aĥ, kiel volus mi katidon havi
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
L'kati-i-don.
L'katid' kviete ja al mi alpasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
L'kati-i-do.

//Sed
katidon ne havas mi,
Ne havas mi kati-idon,
Sed
katidon ne havas mi,
Ne havas mi kati-idon;//2f.

Aĥ, kiel volus ja mi ranon havi
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
Por propramane ĝin en kuvo lavi,
La ra-a-non.
La ran' kviete ja al mi alpasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
Sur mia vango sian kison lasos,
La ra-a-no.

//Sed
la ranon ne havas mi,
Ne havas mi la ra-a-non,
Sed
la ranon ne havas mi,
Ne havas mi la ra-a-non;//2f.

Aĥ, kiel volus mi almenaŭ iun havi
Por propramane tiun ĉi en kuvo lavi,
Por propramane tiun ĉi kuvo lavi,
Ĉi-ti-un.
Al mi kviete iu jen alpasos,
Sur mia io sian kison lasos,
Sur mia io sian kison lasos,
Ja-i-u.

Sed
iun ajn ne havas mi,
Ne havas mi ja iu-n,
Kaj
tiun ĉi ne havas mi,
Eĉ ne la spur'maku-lon...
А Я ХОЧУ ИМЕТЬ ЩЕНОЧКА...
1.
Ам                   Dm
А я хочу иметь щеночка,
G                   C
Чтобы водить его на поводочке,
Am                   Dm
Чтобы водить его на поводочке,
E
Щеночка.
Щеночек тихо подойдет ко мне,
И поцелует меня прямо в щечку,
И поцелует меня прямо в щечку,
Щеночек.

Но нет щеночка, нету у меня...       | 3 раза
Щеночка...

2.
А я хочу иметь котенка,
Чтобы водить его на поводочке,
Чтобы водить его на поводочке,
Котенка.
Котенок тихо подойдет ко мне
И поцелует меня прямо носик,
И поцелует меня прямо носик,
Котенок.

Но нет котенка, нету у меня...       | 3 раза
Котенка...

3.
А я хочу иметь лягушку,
Чтобы водить ее на поводочке,
Чтобы водить ее на поводочке,
Лягушку.
Лягушка тихо подойдет ко мне
И поцелует меня прямо в ушко,
И поцелует меня прямо в ушко,
Лягушка.

Но нет лягушки, нету у меня...       | 3 раза
Лягушки...

4.
А я хочу иметь кого-то,
Чтобы водить его на поводочке,
Чтобы водить его на поводочке,
Кого-то.
Кого-то тихо подойдет ко мне
И поцелует меня прямо в что-то,
И поцелует меня прямо в что-то,
Кого-то.

Но нет кого-то, нету у меня...       | 3 раза
Kanto pri museto Tarasik


esperanta traduko: nekonata

Iam muset' ebriulo
Vendis ŝranketon spegulan,
Vendis li liton kutiman,
Iris vojaĝi sentime.

Iĝis vetero malbona
Naĝis sur ŝelo melona
La kuraĝulo unika
Remis per plumo kornika.

Tamen kruelis la vento,
Estos jam tuj akcidento,
Ŝelo melona jam krakas,
Ondoj ĝin arde atakas.

Pepas muset' malfeliĉa:
Mi ne vojaĝos, sufiĉe!
Hejmo sen dubo pli bona
Estas ol ŝelo melona!

Hejmenen revenis museto,
Ree aĉetis ŝranketon,
liton, ŝpegulon negrandan,
Tute ne trinkas li brandon!Мышонок Tарасик


С.Никитин


Серый мышонок Тарасик             /:CC7+7C6C+7://DmG7DmG7/AmD7G7/
Продал свой серый матрасик,             /CC+7C6C+7/Am6H7Em7A7/
Продал свой стол и комод             /FH7Em7A7/A7E7/
И устремился в поход.             //:CC+5C6C+5://CmFB/Am7D7Gm7/C7/
В лодке из корочки дынной             //:FF+7F6F+7://FE7Am/DmG7/
Плыл он по речке пустынной,
Плыл обгоняя паром,
Греб лебединым пером.

Вдруг непогода завыла,
Стало не видно залива,
Дынная корка трещит,
Бедный мышонок пищит:
"Все-таки теплая норка
Лучше чем дынная корка.
Ох, ай-яй-яй, ой-ей, ей,
Я возвращаюсь домой."

Серый мышонок Тарасик
Выкупил белый матрасик,
Выкупил стол и комод
Хлебную корку грызет,
Но временами Тарасик
Думает: "Если бы разик
Если разок или два
Мне увидеть острова".

Снова мышонок Тарасик
Продал свой белый матрасик,
Продал свой стол и комод,
Стал догонять пароход.
Вновь непогода завыла,
Снова не видно залива,
Снова наш бедный герой
Стал возвращаться домой.

Серый мышонок Тарасик,
Выкупил белый матрасик,
Выкупил стол и комод,
Тихо и мирно живет,
Но временами Тарасик
Думает:"Если бы разик,
Если бы раз и два
Мне Увидеть острова".

  Krokodil' Gena


esperanta traduko -popola

Plumpaj preterpaŝantoj,
Kuru flakojn trafante,
Sur asfalt' kvazaŭ akva river',
Kaj apenaŭ konjektos
Iu kial mi estas
Tiom gaja dum pluva vesper'.

Rf: Ludas mi la harmonikon,
Min neniu ĝenas nun,
Ĉar en jaro naskiĝtago
Estas unu nur.

Jen ĉuvenos sorĉisto
En helblua koptero,
Esperante parolos kun mi,
Naskigtagon gratulos
Kaj kvincenton kalkulos
Glaciaĝojn por dolĉa premi'!
            RIDETOInfana kanteto de V.Shainsky kaj M.Plackovsky tradukita de V.Melnikov

1. Pro ridet’ vekiĝos ĉielark’,
pro ridet’ la morna tago ekserenos.
La rideton donu sen avar’,
kaj multfoje ĉi donac’ al vi revenos.

Refreno:
Kaj post tio jam, sen dub’,
tuj ekdancos blanka nub’,
kaj lokusto violonos en kvieto.
Granda fluo de river’
komenciĝas de akver’,
amikeco komenciĝas de rideto. - 2foje

2. Pro rideto gaja de la sun’
trista pluvo finos plori, ĝojigate,
la arbar’ silenti ĉesos nun,
kaj per verdaj manoj ĝi aplaŭdos ŝate.
3. Pro ridet’ varmiĝos atmosfer’
por heliko kaj por granda elefanto.
Do ŝaltiĝu ĉie sur la Ter’
La ridetoj, kvazaŭ lampoj en girlando!

Ruslingva teksto:

УЛЫБКА

Слова М. Пляцковского
Музыка В. Шаинского

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется…
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.

Припев:

И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке…
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки.

От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик;
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.

От улыбки станет всем теплей —
И слону, и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!
De KAJTO kantanta:

Dum la dekliva
Vojo evolua
Hom' pagis
Altan koston:
Jen kiel cxi
Katet en cxaso brua -
Prigxuas sian voston!

Infanaj versoj de Ludmila EVSEEVA


Pelikano

Pelikano - bird' solena -
Naĝas ĉe la rand' basena.
Okulo - ronda kvazaŭ groŝo,
Longa beko, sub ĝi - poŝo!


Zoo-studo

Supre kaj malsupre - plado,
Tute ronda, kiel rado,
Malrapide vojon tretas,
Nur piedoj videbletas.
Tute simpla zoo-studo:
Pri kiu temas? - Pri ... - testudo!
Rano

Kiel verda baloneto,
Saltas rano al lageto:
- Kva-kva-kva-kvo! Kva-kva-kva-kvo!
Bonas vivo en la akvo!


Pavo

Bunt-vostan ekvidinte pavon,
Helenjo atentigas avon:
"Rigardu! - kriis la knabino,-
- Mirinde, floras la kokino!"
Urĝan helpon!

- Hola! Hola! Polikliniko?
- Auskultas flegistin' Lumbriko.
- Ni petas pri konsilo bona,
Rapida kaj rezulto-dona.
Mal-juna sinjorin' Limako
Suferas forte pro stomako,
Al la ezoko - sakramento! -
Rompiĝis tute sana dento,
Ternadas nud-pieda rano
Pro la mal-varma pluva bano,
Kaj dika buf' post gimnastiko
Konscion perdis sub filiko.
Verŝajne, kara med-fratino,
Al ili mankas vitamino? -
La telefono daŭras jelpon:
- Bezonas tuj ni urĝan helpon!
Festo en Zoo

- Tram-ta-tam! Tram-ta-tam! -
Marŝas la hipopotam'.
- Tu-ru, tru-ru! - sonas kanto
De long-naza elefanto.
Du simioj - Lu kaj Ĉa -
Arde dancas ĉa-ĉa-ĉa.
- Kia bruo! Kia bruo! -
Supren-levas bekon gruo:
- Ĉu okazis incendio?
Brulas kie? Brulas kio?
Diras muso Miki-mauzo:
- Ne nervozu sen la kauzo!
Gajas ĉiu parka besto
Pro leona edziĝ-festo!
Pluvo

Pluvas kvazaŭ el sitelo.
Mi ne estas karamelo,
Ne degelos pro l' vetero!
Sub piedoj tero ŝmacas,
Pluv-promeno al mi plaĉas -
Mi ne estas el sukero!
Ne degelos pro l' vetero!
Komo

Farante ordon en la teko,
Mi trovis komon. El kajero
Forfalis ĝi, de iu vorto
Per plej sekreta maniero.
Tuj foliumas mi la paĝojn
Por trovi, kie mankas komo,
Kaj revenigos la fuĝinton
Al ĝia intervorta domo.
Ne grandas, vere, tiu aĵo,
Ne pli ol timiana semo,
Sed formas frazojn la trovaĵo,
Per diligenta laboremo.
Novjara trajno

Glitas pala Luno en blueta brilo.
Dormas la arbaro sub la neĝ-kovrilo.
Sur vojetoj blankaj ombroj balanciĝas,
Meze de la kampo "Tu-tu-tu-u!" audiĝas.
Fulme kuras trajno lau arĝentaj reloj,
En vagonoj: klaŭnoj, pupoj, karuseloj...
Verda semaforo gaje okulumas,
Trajna lum-ĵetilo en la nokto lumas.
Preterkuris trajno, dormas semaforo.
Malaperis bruo en senlima foro
Kaj denove nokto regas en trankvilo.
Gardostaras Luno en blueta brilo.